Akty prawne prezentowane na tej stronie lub linki zamieszczone do nich dotyczą głównie Psychologii Transportu oraz  Medycyny Pracy.

Psychologia Transportu :

Jednym z głównych elementów naszej działalności są badania psychologiczne kierowców. Odbywają się one na podstawie Ustawy Prawa o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. oraz Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. Cała dokumentacja badania, wzory skierowań i orzeczeń oraz wymogi jakie powinna spełniać Pracownia Psychologiczna określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. Poniższy link prowadzi do strony ogólnie dostępnej na której wspomniane rozporządzenie jest możliwe do przeglądania czy pobrania lub druku http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000937

Psychologia Pracy, Medycyna Pracy  :

Przepisy sankcjonujące celowość badań psychologicznych w zakresie medycyny pracy odnajdziemy w Ustawie o Służbie Medycyny Pracy z dnia 27 czerwca 1997 r (Dz. U. 2004 Nr 125 poz. 1317, z późn. zm.) .

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia takich badań – konsultacji jest skierowania od uprawnionego lekarza medycyn pracy który obecnie jest decydentem czy takowe badanie jest konieczne.

Poniższy link prowadzi do strony ogólnie dostępnej na której możemy zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010r, zawierającym wzory skierowań itp. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101310888

Masz Pytanie / Potrzebujesz pomocy ? Zadzwoń tel 515 558 344