Oferta pracowni obejmuje testy psychologiczne:

1. LOGICZNE MYŚLENIE (INTELIGENCJA OGÓLNA)

pTest diagnozuje tzw. inteligencję niewerbalną niezależną od doświadczenia osoby badanej, jej wykształcenia, pochodzenia itp.
Sprawdza on zdolności do dedukcji oraz zdolność do logicznego myślenia.

pNarzędzie to jest dość często wykorzystywane do selekcji pracowników np. do policji, banków.

2. CECHY OSOBOWOŚCI

p5 skal mierzących: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność.

pWyniki pozwalają na pełny opis osobowości badanego i ostrożne prognozowanie jego możliwości adaptacyjnych do środowiska zawodowego.

3. RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

pDiagnozowanie stylów radzenia sobie ze stresem.

pWyniki ujmowane są na 3 skalach: SSZ – styl skoncentrowany na zadaniu; SSE – styl skoncentrowany na emocjach; SSU – styl skoncentrowany na unikaniu.

4. POCZUCIE KONTROLI

pBadanie poczucia kontroli w sytuacji pracy.

5. ROLE GRUPOWE

pW każdym zespole powinien być bardzo precyzyjny podział ról. To właśnie on decyduje o tym, że jedne grupy odnoszą sukces (np. sprawnie wykonują projekty), a inne, mimo porównywalnych nakładów pracy, cierpią na decyzyjną niemoc.

pWażniejsze niż wykształcenie pracowników są ich osobowość i talenty. W oparciu o te przesłanki wyróżniamy 7 typów pracowniczych: naturalny lider, praktyczny organizator, człowiek akcji, człowiek kontaktów, sędzia, człowiek grupy, perfekcjonista.
Każdemu z nich przypada odpowiednie zadanie zgodne z jego charakterem i możliwościami, co daje gwarancję skuteczności w pracy.

pDzięki testowi przekonujemy się, kto w zespole powinien pełnić jakie role.

6. KIEROWANIE ZESPOŁEM (pakiet testów):

pLogiczne myślenie (inteligencja ogólna)
pCechy osobowości
pRadzenie sobie ze stresem
pPoczucie kontroli
pRole grupowe

7. SELEKCJA KANDYDATÓW NA RÓŻNE STANOWISKA PRACY (pakiet testów):

pLogiczne myślenie (inteligencja ogólna)
pCechy osobowości
pRadzenie sobie ze stresem
pPoczucie kontroli
pRole grupowe

Masz Pytanie / Potrzebujesz pomocy ? Zadzwoń tel 515 558 344